Komornik

Strona głównaAktualnościBiznes

Komornik

Sytuacją bez wątpienia mało przyjemną jest zadłużenie – czy to te wobec banku, czy osób trzecich, które zaoferowały nam pożyczenie określonej kwoty,

Czym jest kredyt konsolidacyjny?
Tańsze ogrzewanie domu
Druk reklamowy – klucz do skutecznej reklamy

Sytuacją bez wątpienia mało przyjemną jest zadłużenie – czy to te wobec banku, czy osób trzecich, które zaoferowały nam pożyczenie określonej kwoty, bez regulacji prawnej tej procedury. Faktem jest jednak, że pożyczki, które zaciągamy wobec naszych krewnych czy znajomych nie są objęte tak poważnymi sankcjami jak te, które pobieramy na drodze bankowej. Rezultatem niespłacania zobowiązania finansowego podlega bowiem działaniu egzekucyjnemu, które prowadzi komornik.

Kim jest komornik?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa bezpośrednio przy sądach rejonowych. Jego głównym zadaniem jest wykonywanie rozstrzygnięć dotyczących roszczeń na tle cywilnym, wskutek których dochodzi do działań egzekucyjnych. Oznacza to bowiem, że komornik to osoba, która ma prawo do zajęcia danych dóbr materialnych, które należą do nas w poczet braku spłaty zobowiązań, zaciągniętych chociażby w banku. Czynności, które wykonują są bowiem zgodne z kodeksem postępowania cywilnego.

Odpowiedzialność komornicza

Mimo, że komornik jest funkcjonariuszem publicznym i nie może zostać nim każdy z nas, istnieje wiele zasad i kryteriów, jakimi musi się kierować, chcąc w sposób należyty i dokładny wykonywać swoją pracę. Jednym z nich jest obowiązek przekazywania do czterech dni roboczych wyegzekwowaną należność na ręce osoby uprawnionej. W przypadku braku wykonania tej czynności grożą mu odsetki, który sam musi pokryć za każdodniowe opóźnienie. Ponadto każdy funkcjonariusz publiczny, który pełni rolę komornika ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelakie wyrządzone szkody, które mogą być konsekwencją wykonywania czynności i dotyczy go obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Ponadto osoba, która jest komornikiem musi przestrzegać zasady dotyczące pełnej powagi i braku naruszalności godności piastowanego urzędu. Oznacza to więc, że komornikiem zostać mogą tylko i wyłącznie osoby, które umieją odnaleźć się w powadze wykonywanych czynności oraz takie, które w sposób nienaganny prezentują poziom funkcjonariusza publicznego.

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0