Jak uzyskać refundację z NFZ na sprzęt rehabilitacyjny?

Strona głównaAktualnościZdrowie

Jak uzyskać refundację z NFZ na sprzęt rehabilitacyjny?

Sprzęt rehabilitacyjny, który można zakupić odwiedzając sklep medyczny, umożliwia odzyskanie sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że po uzyskaniu

Najważniejsze akcesoria golfowe
RODO – czym jest i co zmienia
Komornik

Sprzęt rehabilitacyjny, który można zakupić odwiedzając sklep medyczny, umożliwia odzyskanie sprawności fizycznej. Warto podkreślić, że po uzyskaniu od lekarza odpowiedniego zlecenia, możliwa jest jego refundacja z NFZ. Niestety, chociaż sprzęt medyczny pomaga osiągnąć zdrowie, to dofinansowanie bardzo rzadko pokrywa w całości koszt zakupu oraz przysługuje zazwyczaj raz na kilka lat.

Chociaż rehabilitacja jest ważna, to niestety jej dofinansowanie nie należy się każdemu. Warto sprawdzić, kto może ubiegać się o refundację sprzętu rehabilitacyjnego z NFZ oraz jakie należy spełnić warunki. Bardzo często taka refundacja to jedyna możliwość na zakupienie sprzętu ze sklepu medycznego, ponieważ nie każdego stać na sprzęt rehabilitacyjny, który bardzo często jest niezbędny w odzyskaniu sprawności i zdrowia.

Sprzęt rehabilitacyjny w ramach refundacji z NFZ – dla kogo?

O dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego może się ubiegać ten, kto ma:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo wypis z treści orzeczenia, który traktowany jest na równi z powyższym orzeczeniem lub
  • orzeczenie o grupie inwalidztwa, ale tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia ZUS, komisję lekarską, która jest podległa MON lub MSWiA.
  • orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, ale tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r. przez KIZ albo Lekarza Rzeczoznawcę KRUS.

Ważne jest także to, że średni miesięczny dochód nie może przekraczać:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia gospodarce narodowej na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli jest się osobą samotną.

Sklep medyczny, zlecenie a procedury – jak otrzymać sprzęt z refundacji?

Aby uzyskać sprzęt rehabilitacyjny w ramach refundacji z NFZ, należy wcześniej udać się do lekarza rodzinnego i uzyskać skierowanie do specjalisty, np. ortopedy. Gdy lekarz zdiagnozuje konieczność korzystania ze sprzętu medycznego, wtedy wypisuje wniosek na nazwisko pacjenta.

Warto jednak podkreślić, że samo zlecenie nie wystarczy – konieczne jest jeszcze potwierdzenie zlecenia w oddziale NFZ, na terenie którego jest się zameldowanym. Do takiego potwierdzenia trzeba mieć dowód osobisty oraz dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne.

Następnie z potwierdzonym zleceniem należy odwiedzić sklep medyczny – placówka musi mieć podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ o świadczenie usług opieki zdrowotnej, z którym będzie się rozliczała po zrealizowaniu zlecenia.

Wysokość dopłaty do refundowanego sprzętu rehabilitacyjnego przez NFZ uzależniona jest od rodzaju sprzętu, jego ceny oraz wysokości limitu (wysokość limitu określona jest w przepisach Ministerstwa Zdrowia).

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0