Outsourcing kadr i płac – zakres usług dla nowoczesnego biznesu

Strona głównaAktualnościBiznes

Outsourcing kadr i płac – zakres usług dla nowoczesnego biznesu

Czynności kadrowo-płacowe mogą być wykonywane przez podmiot zewnętrzny. To outsourcing kadr i płac, który ułatwia rozwój firmy, pozwala zredukować ko

Jak ćwiczyć pamięć
Gdzie pojechać na tanie wakacje?
Jak urządzić małą łazienkę?

Czynności kadrowo-płacowe mogą być wykonywane przez podmiot zewnętrzny. To outsourcing kadr i płac, który ułatwia rozwój firmy, pozwala zredukować koszty jej prowadzenia oraz gwarantuje bezpieczeństwo danych. Kompleksowe usługi outsourcingowe kadrowo-płacowe świadczą najlepsze firmy.

Na czym polega outsourcing kadr i płac? Zakres usług

Outsourcing kadr i płac to narzędzia nowoczesnego biznesu dostępne dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Najlepsze firmy świadczące usługi outsourcingowe, oferują kompleksową obsługę w zakresie czynności związanych z kadrami i płacami.

Outsourcing, czyli wykorzystywanie źródeł zewnętrznych, polega na zleceniu konkretnych zadań lub grup zadań, np. związanych z kadrami lub płacami, zewnętrznemu podmiotowi o adekwatnych kompetencjach. W ten sposób można zaspokajać potrzeby firmy związane nie tylko z kadrami i płacami, ale też m.in. potrzeby w dziedzinach takich jak szkolenia, audyt czy księgowość. Popularną usługą jest także outsourcing w zakresie IT.

Usługi kadrowe świadczone w ramach outsourcingu mogą polegać m.in. na:

  • prowadzeniu akt osobowych pracowników,
  • przygotowywaniu dokumentacji pracowniczej oraz dokumentów dla pracowników,
  • monitorowaniu uprawnień pracowniczych i aktualności szkoleń,
  • wypełnieniu obowiązków związanych z ZUS, GUS oraz PIP, wsparcie w relacjach z instytucjami zewnętrznymi.

Zakres usług może być o wiele szerszy i zależy od indywidualnych ustaleń firmy outsourcingowej z klientem. Niekiedy można pakiet usług rozszerzyć również na zadania związane z płacami, takie jak:

  • naliczanie wynagrodzeń i potrąceń, sporządzanie deklaracji do ZUS, PFRON i US,
  • przygotowywanie wszelkich dokumentów płacowych, m.in. deklaracji PIT,
  • rozliczanie świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku choroby lub macierzyństwa.

Korzyści z outsourcingu kadr i płac – wzrost efektywności przedsiębiorstwa

Outsourcing kadr i płac to gwarancja terminowego i rzetelnego wypełniania obowiązków i zadań dodatkowych z zakresu kadr oraz płac. Firmy świadczące takie usługi działają wedle zasady poufności i są zobowiązane do przestrzegania prawa w kontekście ochrony powierzonych danych, dlatego korzystanie z outsourcingu jest bezpieczne.

Zlecając obsługę kadr i płac zewnętrznemu podmiotowi, oszczędza się czas i pieniądze oraz zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów ludzkich. Nie trzeba inwestować w tworzenie odrębnego działu, poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników ani szkolenia. Można liczyć na terminowe wykonywanie powierzonych czynności i w rezultacie wzrost zadowolenia pracowników. Stała współpraca z firmą outsourcingową gwarantuje wsparcie w razie kontroli ze strony instytucji zewnętrznych.

Stara stanowisko

KOMENTARZE

WORDPRESS: 0