Zalety upadłości konsumenckiej

Analitycy rynku finansowego w naszym kraju coraz głośniej mówią o zadłużenia polskiego społeczeństwa. Może brzmi to naiwnie, ale do takiej sytuacji z pewnością przyczyniły się nie do końca czyste intencje osób odpowiedzialnych za przyznawanie kredytów w bankach. Niejasne kryteria i uznaniowe decyzje powodowały, że wiele osób, o których było wiadomo, że nie będą w stanie ich spłacać, otrzymywało pozytywne decyzje.

Czym jest upadłość konsumencka?

W pierwszym półroczu 2017 roku liczba bankrutów w naszym kraju wzrosła o 2780 osób, w drugim już przybyło ich co najmniej 1500. Liczby te informują o bankrutach ustawowych, czyli wszystkich tych, którzy skorzystali ze znowelizowanej ustawy o upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka to prawo osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do oficjalnego ogłoszenia bankructwa i niewypłacalności. Upadłość konsumencką uzyskuje się poprzez postępowanie sądowe, a niewypłacalność oznacza, na co przystaje sąd, że dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich finansowych zobowiązań. Co więcej, sąd może ogłosić upadłość oraz umorzenie długów bez zobowiązywania dłużnika do wieloletniego trybu spłacania długu.

W czym upadłość konsumencka może pomóc dłużnikowi?

Podstawowym zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby fizycznej, przywrócenie jej do normalnego życia. Umorzenie może dotyczyć wszystkich zobowiązań dłużnika lub tylko jego części, o której wiadomo, że konsument nie jest i nigdy nie będzie w stanie spłacić. Warto jednak pamiętać, że umorzenie dotyczy wyłącznie długów, jakie powstały przed dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Celem postępowania sądowego pozostaje cały czas zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Wierzyciele traktowani są w równy sposób oraz sąd rozpatruje łącznie wszelkie roszczenia. Konsument decydujący się na tak drastyczne rozwiązanie swoich problemów finansowych musi zdawać sobie sprawę, że podczas zachodzącego procesu dojdzie do likwidacji jego majątku, całego lub częściowego. To właśnie środki pozyskane z tego majątku posłużą do spłaty wierzycieli.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Platforma blogowa – jakie polityczne tematy zajmują polskich blogerów?

Platforma blogowa stała się nie tylko kanałem komunikacji, ale sposobem na udział w bieżących wydarzeniach politycznych w roli nieco innej...

Zamknij