Urząd skarbowy- jednostka znajdująca się w każdym mieście

Ministerstwu Finansów podlega mnóstwo organizacji niższego szczebla. Każda z nich zajmuje się sprawami finansowymi. Im niższą pozycję ma poszczególny urząd tym bardziej pospolite rzeczy się do nich kieruje.

Charakterystyka

Urząd skarbowy jest jednym z organów będących pod Ministerstwem Finansów. W urzędzie skarbowym znajduje się osoba dokonująca decyzji w tematach finansowych postępowania przygotowawczego, egzekucji i podatków. Nosi on miano naczelnika urzędu skarbowego, od którego postanowień można się odwołać do naszelnika urzędu celno-skarbowego. Urząd skarbowy sam w sobie zajmuje się dochodzeniami na temat wszelkich przestępstw i wykroczeń skarbowych, w tym oskarżeń o wymienionych przewinień i wykonywaniu kar majątkowych.

Rodzaje pozycji w Urzędzie skarbowym

W Urzędzie Skarbowym pracownicy pracują na pięciu różnych stanowiskach, na których znajdują się inne „podstanowiska”. Ich lista (każde z nich jest w służbie cywilnej) z liczbą poszczególnych pozycji wygląda w sposób następujący:

  • 2 pozycje przy stanowisku średniego szczebla zarządzania,

  • 2 funkcje w stanowisku koordynującym,

  • 6 rodzajów w stanowisku samodzielnym,

  • 13 pozycji w stanowisku specjalistycznym,

  • 4 funkcje przy stanowisku wspomagającym.

Urząd Skarbowy a Izba Skarbowa. Co z zatrudnieniem?

W samych Urzędach Skarbowych jako jednostkach nie można zatrudniać już pracowników ani zawierać jakichkolwiek umów. Od niedawna bo od drugiego kwartału roku 2015 przestały być jednostkami budżetowymi. Co w takim razie dzieje się z ludźmi tam pracującymi? Praktycznie ich sytuacja nie zmieniła się jeśli chodzi o rodzaj prac jakie wykonują oraz o zarobki jakie przy tym uzyskują. Po prostu rolę pracodawcy przejęły izby skarbowe jako jednostki sprawujące pieczę nad urzędami skarbowymi, które są im tym samym podległe.

Urząd Skarbowy to jednostka, o której co najmniej raz słyszał każdy mieszkaniec Polski. W końcu zajmuje się on podatkami, a jak wiadomo obecne są one na każdym kroku. Nawet jeśli, ktoś nie miał okazji pójść do Urzędu Skarbowego to na pewno kiedyś w przyszłości tam zajrzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sufit napinany – czym jest i kiedy warto go zamontować?

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, sufit napinany nie jest tym samym co sufit podwieszany. To swego rodzaju płachta wykonana z tworzywa...

Zamknij