Podanie o awans w pracy

Po ukończeniu szkoły, czy studiów idziemy do wymarzonej pracy.

Oczywiście na początku niewiele umiemy i staramy się ze wszystkich sił sprostać oczekiwaniom szefów doszkalając się. Po pewnym czasie stajemy się ekspertami w tym co robimy i pensja, która dotychczas otrzymywaliśmy, zdaje się nie wystarczać. Przekładające jej wymiar na wkład jaki musieliśmy wnieść, aby osiągnąć stan specjalisty nasze oczekiwania stają się znacznie większe, wydaje nam się, że zasłużyliśmy na nagrodę w postaci podwyżki. Piszemy więc do pracodawcy podanie o awans w pracy.

Formalne podanie

W niektórych firmach kwestie te muszą przejść tzw. drogę służbową w formie podania, co do którego pracodawca się ustosunkuje.

Na dzień dzisiejszy dość często stosowana praktyką jest wykorzystywanie listu motywacyjnego, w celu wystosowanie prośby o awans, a co za tym idzie podwyżki dla pracownika. List taki może również nosić nazwę listu intencyjnego, ale nadal pisanego w formie typowego listu motywacyjnego.

Pisząc podanie o awans w pracy w głównej mierze staramy się skoncentrować na naszych dotychczasowych dokonaniach w ramach firmy oraz konkretnych powodach, dla których powinniśmy właśnie ten awans otrzymać.

Co powinno zawierać podanie o awans w pracy

Podanie o awans w pracy powinno uwzględniać w swojej treści następujące zagadnienia: staż pracy w ramach firmy oraz szczególne osiągnięcia, którymi możemy się poszczycić, podjęte z własnej inicjatywy szkolenia, konkursy (należy tu dołączyć dyplomy lub poświadczenia ukończenia kursów), pochwały bezpośredniego przełożonego (przy wcześniejszym uzgodnieniu z nim, że potwierdzi je przed zwierzchnikiem), wszelkiego rodzaju wyróżnienia w pracy czy pochwały (muszą być opisane szczegółowo), kilka słów charakterystyki swojej osoby jako pracownika i co jeszcze możesz zaproponować firmie w przyszłości.

Wszystko to w komplecie (wraz z załącznikami) powinno być dostarczone do sekretariatu prezesa firmy. Po złożeniu takiego wniosku należy oczekiwać bądź pisemnej odpowiedzi od pracodawcy, bądź bezpośredniego spotkania z nim.

Czy warto pisać podanie o awans

Jedni powiedzą, że takie podanie to są po prostu czyste przechwałki i taka osoba zapatrzona jest tylko i wyłącznie w siebie.

Z drugiej strony pracodawca powinien dostrzegać nasz wysiłek, jaki wkładamy w rozwój oraz działanie firmy i nagradzać je stosownymi nagrodami lub właśnie awansami. Jednak nie zawsze tak się dzieje i jeśli sami nie zawalczymy o siebie, to nikt inny nie dostrzeże tego co z siebie dajemy.

Warto więc mówić głośno i podkreślać swój wkład w sukcesy, aby nie zostało to pominięta lub zostało uznane po prostu za obowiązek.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Polisy OC: kalkulator internetowy znajdzie najniższą składkę

Prowadząc samochód, należy mieć przy sobie różne dokumenty. Poza tymi potwierdzającymi nasze uprawnienia do kierowania pojazdem danej typu oraz stwierdzającymi...

Zamknij