Kto zajmuje się państwowymi pieniędzmi?

Co roku w budżecie państwa znajduje się od kilkuset milionów do paru miliardów polskich złotych. Decyzja co zrobić z taką ilością pieniędzy jest trudna i powoduje, że osoba zarządzająca i rozlokowaniem bierze na siebie dużą odpowiedzialność. W Polsce do sprawy związanej z finansami powołany jest specjalny oddział.

Co, kto i dlaczego?

Ministerstwo Finansów istnieje od roku 1950. Do tamtego czasu funkcjonujący urząd o tym samym charakterze nazywał się Ministerstwem Skarbu. Ministerstwo Finansów zajmuje się decyzjami dotyczącymi, jak sama nazwa wskazuje, finansów. Jest to urząd wspierający Ministra Finansów (obecnie ten urząd jest pełniony przez Mateusza Morawieckiego) w zadaniach o charakterze pieniężnym. Dotyczy to między innymi projektu budżetu państwa, spraw podatkowych i długu publicznego. Oprócz tego Ministerstwo Finansów decyduje w jaki sposób opłacać samorządy terytorialne.

Osoby i jednostki zarządzające

W Ministerstwie Finansów główną rolę sprawuje Minister Rozwoju i Finansów – Mateusz Morawiecki. Oprócz niego, w tej jednostce urzędowej decyzje podejmują ludzie na stanowiskach sekretarza stanu, podsekretarza stanu i dyrektora generalnego. W Ministerstwie Finansów panuje podział na poszczególne jednostki zarządzające. Każda z nich dotyczy innej dziedziny politycznej. Wśród nich znajdują się:

– 1 Gabinet Polityczny Ministra,
– 7 Biur,
– 33 Departamenty różnego rodzaju,
– 1 Komitet Standardów Rachunkowości.

Zatrudnienie, wynagrodzenie i przychody

Ministerstwo Finansów jest jednostką, w której się pracuje. W związku z tym zatrudniani są pracownicy, oraz generowane są różnego rodzaju koszty i przychody. Informacje na temat tego ile pieniędzy udało się temu ministerstwu zarobić, a ile i na co wydało znajdują się w ogólnie dostępnym budżecie kraju na pozycji numer 19. Według przeprowadzonych badań w poprzednim roku (2016) w Ministerstwie Finansów zatrudnione było ponad 2100 osób. Średnie wynagrodzenie na głowę wynosiło prawie 100 500 złotych brutto w skali roku.

Ministerstwo Finansów jest jednym z najważniejszych urzędów w kraju, ze względu na to, że zajmuje się krajowymi pieniędzmi, a, jak wiadomo, to one w dużej definiują sytuację jaka panuje w państwie.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Licytacje komornicze

Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że w momencie braku wywiązania się z pokryć finansowych zaciągniętych wobec...

Zamknij